Prowadzi szkolenia z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, przepisów o ochronie wód i gospodarki odpadami.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branżach związanych z ochroną środowiska, w tym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. W swojej dotychczasowej karierze zajmował się koordynowaniem projektów POIiŚ, oceną projektów unijnych pod kątem OOŚ i RDW oraz pod kątem merytorycznym i technicznym i szeroko pojętym doradztwem z zakresu ochrony środowiska.

Ukończył Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.