Dr Henryk Borko jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Zarządzania oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Gospodarki Światowej. W 2007 r. obronił pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 2000-2006 ekspert ds. rynków Wschodu UNIDO ONZ w Warszawie. Autor i współautor cyklicznych przewodników dla przedsiębiorców (Białoruś, Mołdowa, Ukraina, Uzbekistan).

Od 1998 r. związany ze szkolnictwem wyższym – wykładowca w Szkole Głównej Handlowej – Podyplomowe Studia Handlu ze Wschodem, w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, następnie w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie na kierunku – Stosunki międzynarodowe. W Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej pełnił obowiązki Dziekana, następnie Rektora Uczelni. W latach 2012-2015 r. pełnił obowiązki Rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego, następnie do 2017 r. Rektora Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Ekspert ds. programów unijnych w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju, następnie Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – praktyczna ocena wniosków. Trener – szkolenia pracowników Urzędów Marszałkowskich z zakresu zamówień publicznych i podatku VAT. Szkolenie pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie polityk horyzontalnych.  Szkolenia otwarte – zamówienia publiczne i zasady konkurencyjności.

Autor analiz i publikacji z dziedziny handlu zagranicznego i stosunków międzynarodowych. Od 2002 r. stała współpraca z Gazetą Finansową w zakresie cyklicznych publikacji dot. wsparcia przedsiębiorstw, konkurencyjności, analiz rynkowych oraz funkcjonowania na rynkach Wschodu. Komentator wydarzeń na Wschodzie w TVN24, obecnie TVNBiŚ

Pięciokrotnie wyróżniony przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich tytułem Publicysta Ekonomiczny Roku.