Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: SGH), ekspert w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy oraz projektów unijnych, opracowywania strategii rozwoju firm, miast i gmin, biznes planów, analiz, raportów i ekspertyz. Autorka i współautorka wielu strategii rozwoju miast i gmin. Trener z wieloletnim doświadczeniem w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej, w tym na zlecenie MRR i PARP. W centrum Kształcenia Sektora Publicznego prowadzi m.in szkolenia związane z Regionalnymi Programami Operacyjnymi.