Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Integracja Europejska i Polityka Regionalna. Ekspert ds. oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem europejskim dla przedsiębiorstw, samorządów oraz szkoleniami.
Doświadczony szkoleniowiec z zakresu programów pomocowych Unii Europejskiej, w tym POIŚ, POWER i Regionalnych Programów Operacyjnych, a także studiów wykonalności.