Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej w zakresie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, poza tym ukończyła liczne kursy z zakresu finansów, podatków, rachunkowości i księgowości oraz  rozliczania projektów.