Realizator projektów (m.in. PHARE, ZPORR, SPO, POKL, EOG, NCiBR, POIiŚ, RPO, LIFE+), konsultant, trener (ponad 4000 h szkoleniowych) – specjalista ds. projektów, strategii rozwoju oraz pozyskiwania finansowania ze źródeł zewnętrznych.

Doradca, trener biznesu, menedżer oraz specjalista ds. Zamówień Publicznych.

Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Poznaniu. Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Akademii Nauki i Rozwoju oraz wiceprezes Stowarzyszenia Tacy Eko. Były Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Specjalista ds. projektów w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.