W świetle Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, Komisja Europejska nie zaleca produkcji „gadżetów”, co było bardzo chętnie czynione w „starej perspektywie”. W związku z tym, musimy przyjąć zasadniczą zmianę jeżeli chodzi o podejście do spraw związanych z promocja i informacją.

Poza obowiązkami, które nakładają na nas wytyczne, należy rozważyć możliwe działania prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej na temat inwestycji, jej rodzaju oraz funkcji. Gwarantuje to wymierna korzyści przede wszystkim dla środowiska, otoczenia oraz Beneficjenta. Jest to również czynnik, który będzie dobrze postrzegany podczas oceny projektu, zapewnia o dużej świadomości beneficjenta.

Aby dobrze dobrać rodzaje działań informacyjno promocyjnych, najpierw należy określić typ odbiorcy naszych działań. Poniżej lista przykładowych odbiorców:

I. Interesariusz inwestycji/spotkań

 • mieszkańcy okolicy,
 • pacjenci,
 • Urząd Marszałkowski,
 • Urząd Miasta/Gminy,
 • Firmy lokalne, klient firmowy,
 • Konkurencja,
 • NGO – lokalne,
 • Politycy lokalni,
 • Lokalne media

Trzeba tutaj pamiętać aby dotrzeć do tych osób, które są bezpośrednio zainteresowane inwestycją. Jest to niezwykle ważne, gdyż niejednokrotnie osoby i podmioty z otoczenia mają wpływ na poziom osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników. Dodatkowo, często ważny jest aspekt wizerunkowy inwestycji oraz podnoszenie świadomości społecznej na przykład na temat ochrony środowiska.

II. Formuły spotkań ze społeczeństwem

 • Festyn,
 • Piknik rodzinny,
 • Gra miejska,
 • Konkursy z nagrodami,
 • Koncert „gwiazdy”,
 • Podróż do miejsca inwestycji,
 • Jarmark,
 • Spotkania edukacyjne w miejscu inwestycji,
 • Edukacja i podnoszenie świadomości najmłodszych, klienta przyszłości ,
 • Zawody sportowe.

Oczywiście nie są to wszystkie możliwości. Powinno się prezentować indywidualne podejście w zależności od projektu.

Więcej na temat strategii informacyjno-promocyjnych w Nowej Perspektywie, mogą się Państwo dowiedzieć na szkoleniach:

 1. Zasady przygotowywania i realizacji projektów POIiŚ 2014-2020.
 2. Jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wytycznymi 2014-2020.
Łukasz Cekała
Z wykształcenia ekonomista, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu dotacji unijnych, zarządzania projektami, kontroli oraz rozliczania projektów realizowanych ze środków UE. Pracował w instytucjach z sektora finansowego oraz w firmach consultingowych, zajmując się głownie tematyką dofinansowań. W swojej karierze przygotował kilkadziesiąt kompletnych projektów aplikacyjnych.