Centrum Kształcenia Sektora Publicznego świadczy również usługi doradcze w zakresie dofinansowań dla instytucji oraz firm.

Zakres usług:

  • przygotowanie kompletniej dokumentacji aplikacyjnej,
  • konsultacje wniosków/projektów,
  • audyt projektów unijnych,
  • rozliczanie projektów realizowanych w ramach POIiŚ oraz innych programów operacyjnych,
  • skuteczne przygotowywanie pism odwoławczych,
  • oraz inne związane z obsługa dofinansowań.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na biuro@cksp.pl