Studium wykonalności w projektach POIiŚ – zasady przygotowania i analiza ekonomiczno-finansowa

O szkoleniu


Szkolenie przeznaczone jest beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów unijnych, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W szkoleniu mogą wziąć udział również doradcy i konsultanci finansowi oraz kadra zarządzająca lub administracyjna.

Uczestnicy szkolenia wzbogacą swoją wiedzę w zakresie przygotowania studiów wykonalności, poznają m.in. zasady weryfikacji części opisowej, finansowej oraz efektywności projektu, możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych oraz aspekty związane ze zmniejszeniem ryzyka negatywnych wyników oceny studium.

Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową, przy wykorzystaniu studiów przypadku. Zwieńczeniem szkolenia jest dyskusja z uczestnikami i wymiana doświadczeń.

Informacje organizacyjne

Terminy:
12-13 kwietnia, Warszawa
17-18 maja, Wrocław
18-19 czerwca, Warszawa

Cena: 1190zł (bez noclegu) / 1390zł (z noclegiem). Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo TUTAJ.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu studium wykonalności.
  • Podstawowe definicje.
  • Różnice w Perspektywie Finansowej 2014-2020 w kontekście poprzedniej perspektywy.
  • Zakres studium wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych.
 2. Wprowadzenie do projektu.
  • Wnioskodawca.
  • Beneficjenci.
  • Potencjał beneficjenta: techniczny, prawny, finansowy, administracyjny.
 3. Charakterystyka przedsięwzięcia.
  • Tytuł przedsięwzięcia.
  • Opis stanu obecnego.
  • Zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia.
  • Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji.
  • Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zgodność przedsięwzięcia z polityką regionalną w zakresie ochrony środowiska.
 4. Wdrożenie przedsięwzięcia.
  • Struktura wdrażania przedsięwzięcia.
  • Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne.
  • Harmonogram realizacji projektu.

Dzień 2

 1. Wstęp do analizy finansowej projektu inwestycyjnego.
  • Podstawowe pojęcia.
  • Metody oceny opłacalności inwestycji.
  • Założenia do analizy finansowej.
 2. Plan inwestycyjny.
  • Kwalifikowalność kosztów.
  • Nakłady odtworzeniowe.
 3. Plan finansowania.
  • Dotacja.
  • Kredyt.
  • Leasing, obligacje.
 4. Analiza finansowa projektu.
  • Przychody.
  • Koszty eksploatacyjne/.
  • Wskaźniki efektywności finansowej projektu – FNPV i FRR.
  • Analiza ekonomiczna projektu inwestycyjnego.
 5. Case studies – ocena efektywności projektu.
 6. Pytania i dyskusja.

 

Zapisy

Telefonicznie: 511 068 840 lub 690 150 069
E-mail: kontakt@szkoleniapois.pl
Formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ