Zarządzanie pasem drogowym, opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego

O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze elementy nowelizacji prawa, które mają wpływ na zarządzenie drogami gminnymi, powiatowymi czy wojewódzkimi. Szczegółowo przedstawione zostaną zasady wydawania zezwoleń, a także pobierania opłat i nakładania kar za zajęcie pasa drogowego.

Adresaci szkolenia: Zarządcy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, pracownicy urzędów miast i gmin, zakłady gospodarki komunalnej, zarządy dróg.

 

Informacje organizacyjne

Terminy:
26-27 marca, Warszawa
19-20 kwietnia, Kraków

Cena: 1190zł (bez noclegu) / 1390zł (z noclegiem). Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo TUTAJ.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Program szkolenia

 1. Nowe instytucje w KPA i ich wpływ na postępowanie na podstawie ustawy o drogach publicznych.
 2. Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg.
 3. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
 4. Decyzje na zajęcia pasa drogowego a zmiany w KPA.
 5. Zmiany w KPA a ustawa o drogach publicznych.
 6. Zezwolenie na lokalizację zjazdu.
 7. Zmiany w prawie budowlanym polegające na zniesieniu zgłoszenia robót budowlanych przy realizacji zjazdów z dróg gminnych i powiatowych.
 8. Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym.
 9. Xezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej.
 10. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat.
 11. Kodeks reklamowy a opłata za zajęcie pasa drogowego – od kiedy, w jaki sposób, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości naliczać opłaty.
 12. Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego.
 13. Elementy postępowania administracyjnego.
 14. Pytania i dyskusja.

 

Zapisy

Telefonicznie: 511 068 840 lub 690 150 069
E-mail: kontakt@szkoleniapois.pl
Formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ