Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych

O szkoleniu


Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących aktualnie zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych oraz współpracy z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych. Omówione zostaną kwestie diagnozowania nieprawidłowości i nadużyć finansowych w projektach oraz zapobiegania im.

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów.

 

Informacje organizacyjne

Terminy:
7-8 maja, Kraków
28-29 maja, Kraków

Cena: 1190zł (bez noclegu) / 1390zł (z noclegiem). Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo TUTAJ.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Podstawy prawne, wprowadzenie.
  • Podstawy prawne, najważniejsze pojęcia i definicje dot. nadużyć finansowych.
  • Definicja nieprawidłowości, nadużycia finansowego i uchybienia.
  • Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe UZP, UOKiK, CBA, ABW, policja, prokuratura.
 2. Najczęściej występujące nadużycia finansowe oraz przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.
  • Obowiązujące procedury.
  • Przykłady najczęściej występujących nadużyć finansowych – omówienie przykładów i sposobów przeciwdziałania w podziale na:
   • Zmowy przetargowe,
   • Konflikt interesów,
   • Korupcja,
   • Fałszerstwo dokumentów,
   • Podwójne finansowanie.
 3. Praktyczne zastosowanie uregulowań w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania podwójnemu dofinansowaniu.
 4. Przeciwdziałanie i postępowanie z nadużyciami finansowymi.
  • Przykłady najczęściej występujących nadużyć finansowych i przeciwdziałanie im w praktyce – warsztat.
   • Zmowy przetargowe,
   • Konflikt interesów,
   • Korupcja,
   • Fałszerstwo dokumentów,
   • Podwójne finansowanie.

Dzień 2

 1. System zwalczania nadużyć finansowych, identyfikacja obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych i zapobieganie im.
  • System kontroli.
  • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.
  • Omówienie metodyki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w głównych obszarach.
  • Narzędzie ARACHNE rekomendowane przez KE.
 2. Identyfikacja obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych i zapobieganie im.
  • Zastosowanie metody oceny ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego w praktyce – warsztat.
 3. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego i zwalczanie.
  • Procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego.
  • Powiadamianie właściwych organów.
  • Kiedy należy powiadomić OLAF, UOKiK, CBA, Policję, itp.
  • Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów.
 4. Sposoby zapobiegania wystąpieniom nadużyć finansowych.
  • Etyka pracownika.
  • Podział obowiązków i odpowiedzialności.
  • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.
  • System kontroli wewnętrznej.
  • Prowadzone rejestry.
  • Raportowanie.
 5. Podsumowanie szkolenia.

 

Zapisy

Telefonicznie: 511 068 840 lub 690 150 069
E-mail: kontakt@szkoleniapois.pl
Formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ