Gospodarka odpadami w 2018 roku na podstawie prawa krajowego i UE

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających styczność w ramach wykonywanych obowiązków służbowych z problematyką odpadów, m.in. do osób: sporządzających dokumentacje techniczne, wykonujących zadania organów administracji publicznej oraz stosujących prawo w praktyce.

Szkolenie obejmuje swym zakresem omówienie:
– Prawa krajowego (ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku wraz ze zmianami obowiązującymi od 2018 r. w szczególności dokumentami stosowanymi w trakcie transportu odpadów, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
– Prawa Unii Europejskiej (dyrektywy o odpadach, rozporządzeń w sprawie utraty statusu odpadów, unijnego rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów, rozporządzenia w sprawie właściwości niebezpiecznych odpadów).

 

Informacje organizacyjne

Terminy: 
11-12 czerwca

Cena: 1190zł (bez noclegu) / 1390zł (z noclegiem). Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo TUTAJ.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Podstawowe zagadnienie dotyczące prawa Unii Europejskiej, w tym omówienie dyrektywy odpadach, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz decyzji..
 2. Projektowane zmiany w prawie UE dotyczące gospodarki odpadami.
 3. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – zagadnienia związane z praktyką oraz wydawaniem decyzji administracyjnych.
 4. Nowy katalog odpadów – różnice pomiędzy prawem krajowym a prawem UE.
 5. Omówienie luk prawnych w braku transpozycji prawa UE m.in. zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne.
 6. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami – nowe definicje: substancja stwarzająca zagrożenie w kontekście rozporządzeń UE, metal ciężki, metal przejściowy itd.

Dzień 2

 1. Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony decyzji.
 2. Mechanizm przekazywania odpadów osobom fizycznym w zestawieniu z mechanizmem przygotowania odpadów do ponownego użycia.
 3. Ewidencja i sprawozdawczość odpadów, w tym omówienie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji wynikające z ustawy o odpadach.
 4. Transport odpadów – nowe rozporządzenie Ministra Środowiska..
 5. Zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… z uwzględnieniem przepisów stosowanych od dnia 1 stycznia 2017 r.
 6. Nowe zasady gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
 7. Pytania i dyskusja.

 

Zapisy

Telefonicznie: 511 068 840 lub 690 150 069
E-mail: kontakt@szkoleniapois.pl
Formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ