Najbliższe szkolenia

Lp. Nazwa Data Miejsce
1. Zarządzanie i realizacja projektów realizowanych w ramach POIiŚ 18-19 maja Warszawa
2. Specjalista ds. obsługi systemu SL2014 22-23 maja Warszawa
3. Planowanie oraz konstrukcja budżetu dla działań informacyjno-promocyjnych w projektach POIiŚ 25-26 maja Warszawa
4. Specjalista ds. obsługi systemu SL2014 25-26 maja Wrocław
5. Zamykanie projektów środowiskowych oraz kontrole w okresie trwałości. 25-26 maja Warszawa
6. Kwalifikowalność wydatków w projektach POIiŚ 29-30 maja Warszawa
7. Wynagrodzenia i listy płac osób zatrudnionych w projektach współfinansowanych z funduszy UE 1-2 czerwca Warszawa
8. Zamówienia publiczne oraz zasada konkurencyjności w projektach unijnych 1-2 czerwca Warszawa
9. Specjalista ds. obsługi systemu SL2014 8-9 czerwca Warszawa
10. Księgowość i wynagrodzenia w projektach unijnych 8-9 czerwca Warszawa
11. Ocena oddziaływania na środowisko w projektach współfinansowanych z funduszy UE 12-13 czerwca Warszawa
12. Podatek VAT w projektach unijnych – WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE 12-13 czerwca Warszawa
13. Zasady przygotowywania i realizacji projektów POIiŚ 19-20 czerwca Warszawa
14. Program LIFE 2014-2020 – realizacja, rozliczanie oraz raportowanie inwestycji 19-20 czerwca Warszawa
15. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego od czerwca 2017 roku – Kompendium najważniejszych zmian 26-27 czerwca Warszawa
16. Zarządzanie i realizacja projektów unijnych – szkolenie specjalistyczne – WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE 26-27 czerwca Warszawa
17. Planowanie finansowe w jednostce budżetowej – WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE 29-30 czerwca Warszawa
18. Zasady przygotowywania i realizacji projektów POIiŚ 29-30 czerwca Warszawa

Zobowiązania Beneficjenta w zakresie korespondencji dotyczącej realizowanego projektu-System SL2014.

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje związane z obowiązkami Beneficjentów w zakresie wykorzystania Modułu Korespondencja w systemie SL2014. Jest to bardzo istotna zmiana funkcjonalna dla beneficjentów realizujących projekty przy wsparciu środków UE.

Wymaganie art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, mówi o zapewnieniu funkcjonowania systemu teleinformatycznego (SL2014), za pomocą którego pełna komunikacja pomiędzy beneficjentami a właściwymi instytucjami będzie się odbywać drogą elektroniczną.

Zakres tej komunikacji jest szeroki i zawiera się w nim między innymi przekazywanie Wniosku o płatność czy danych na temat Personelu uczestniczącego w realizacji projektu oraz oczywiście wiele innych. (więcej…)

Kto ma obowiązek korzystania z Systemu SL2014?

System SL2014 to nowość wprowadzona w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Do korzystania z systemu SL2014 zobowiązani są wszyscy beneficjenci POIiŚ, POIR, POPC, POPW, POWER oraz większości Regionalnych Programów Operacyjnych. Oczywiście od obowiązku stosowania systemu SL2014 może wystąpić odstępstwo w bardzo szczególnych przypadkach.

(więcej…)

Tworzenie zestawienia dokumentów w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014

Centralny System Teleinformatyczny (SL2014) jest systemem służącym do realizacji Programów Operacyjnych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. Jest on wykorzystywany do rozliczania prowadzonego projektu i umożliwia m.in. składanie wniosków o płatność, prowadzenie korespondencji z instytucją weryfikującą dokumenty, a także dołączanie i przekazywanie innych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. System jest dostępny pod adresem https://sl2014.gov.pl.
(więcej…)

Ujednolicone zasady promocji dla wszystkich beneficjentów Funduszy Spójności

Istotną zmianą w Nowej perspektywie 2014-2020 jest wprowadzenie nowego Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Jest to ujednolicenie zasad prowadzanie działań informacyjno-promocyjnych w celu osiągnięcia większej spójności tych działań.

(więcej…)

3 ważne zmiany dla Beneficjentów w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.

   Poniżej zaprezentowano trzy ważne zmiany w w Nowej Perspektywie. Są one istotne dla wszystkich realizujących projekty, jak też dla tych podmiotów, które dopiero planują ubiegać się o dofinansowanie. Ważnych zmian dla beneficjentów jest około 100. Będą one sukcesywnie publikowane.

(więcej…)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Generatora wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

W trakcie organizowanych przez nas szkoleń, duże zainteresowanie wzbudza temat Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) – jego możliwości technicznych oraz tego, jak z niego korzystać. Poniżej prezentuję najczęstsze pytania, jakie pojawiają się w temacie GWD. Odpowiadając, odniosłem się do generatora udostępnianego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl, chociaż w większości przypadków, odpowiedzi są takie same dla większości generatorów, nie tylko tych dotyczących POIiŚ.

(więcej…)

Dodatkowe działania informacyjno-promocyjne w Nowej Perspektywie

    W świetle Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, Komisja Europejska nie zaleca produkcji „gadżetów”, co było bardzo chętnie czynione w „starej perspektywie”. W związku z tym, musimy przyjąć zasadniczą zmianę jeżeli chodzi o podejście do spraw związanych z promocja i informacją. (więcej…)

Metoda SMART w projektach współfinansowanych ze środków UE

Projekty realizowane przy udziale finansowania z funduszy zewnętrznych, wymagają szczególnej staranności w zakresie planowania i zarządzania. Jednym z prostych i użytecznych narzędzi jest metoda SMART, która pomaga w jasnym wyznaczeniu celu, a co za tym idzie czyni go bardziej realnym do osiągnięcia. Metoda smart jest rekomendowana przez Komisję Europejską przy projektach.

(więcej…)

Nowe podejście do projektów generujących dochód i sposobu obliczania luki finansowej.

Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i nie tylko, niesie za sobą zmiany w sposobie określania dochodu w projekcie, a co za tym idzie, w podejściu do luki finansowej.

(więcej…)

Facebook

Maj 2017
P W Ś C P S N
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031